JEDINÁ KŮŽE, KTEROU OPRAVDU POTŘEBUJETE JE VAŠE VLASTNÍ.

O kůži

 Je docela rozšířeným mýtem, že kůže, používaná v módním průmyslu, je vedlejším produktem masného průmyslu. Tedy ze zvířat, nejčastěji hovězího dobytka, která by byla tak jako tak zabita na maso. Cena kůže krávy tvoří zhruba 50% tržní ceny zvířete, což z ní dělá minimálně stejně atraktivní obchodní artikl, jako je maso a zároveň taky vlastně nejcennější orgán zvířete v poměru k váze. Takže pokud nás zajímá etika ve vztahu ke zvířatům, nákupu kožených výrobků bychom se měli vyhnout. Všechny argumenty proti konzumaci masa a mléčných výrobků, jako jsou uhlíkové emise, velkochovy, odlesňování za účelem pěstování krmiva pro dobytek atd., platí stejně u zpracování kůže a výroby z ní. Nákupem kožených výrobků tak přímo podporujeme velkochovy a jatka.

Představa kůže, jako nějakého přírodního a udržitelného materiálu je lichá. Kůže, jako kterýkoliv jiný orgán, se po smrti původního majitele přirozeně rozkládá. Aby se tomu zabránilo, je třeba intenzivního chemického ošetření, tzv. vyčiňování kůže. Tento proces nejen spotřebovává ohromné množství vody, ale produkuje i množství škodlivých látek, které se z koželužen dostávají zpět do životního přostředí. To pak představuje obrovskou zátěž pro přírodu, zdroje pitné vody a zdravotní riziko pro pracovníky koželužen, kteří jsou denně v kontaktu s množstvím toxických a karcinogenních látek. Drtivá většina kůže na světovém trhu pochází a je dále zpracovávána v Číně a Indii v podmínkách zpravidla zcela odlišných od naší představy o férovém zacházení s pracovníky a odpovídajících platech.

 Jak z toho ven?